VIEC LAM HAI DUONG

2 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Ke toan moi ra truong lam tai Tp Hai Duong Hai Duong
Toi 22t moi ra truong chuyen nganh ke toan he cao dang. Toi muon tim cong viec nhu ke toan kho, ke toan ban hang, thu ngan, quan ly kho vat tu, ghi chep so s ...

2. tim viec lam tai chi linh hai duong Hai Duong
Trinh do:trung cap ke toan Co kinh nghiem lao dong 3nam tai Nhat Ban


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Hai Duong, viec lam Hai Duong, tuyen dung Hai Duong 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN